nav-left cat-right
cat-right

Ustawa metropolitalna dla Śląska

Sejm prawie jednogłośnie uchwalił ustawę metropolitalną dla województwa śląskiego. Co będzie efektem tej ustawy? Od lipca na mocy tego rozwiązania zacznie działać pierwszy w Polsce związek metropolitalny. Jego zadaniem będzie przejęcie od miast kwestii związanych m.in. z transportem miejskim, zagospodarowaniem przestrzennym ale również promowaniem całego regionu na arenie międzynarodowej. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka – Szulik potwierdziła, że uchwalenie tej ustawy stanowi ważny moment dla mieszkańców miasta, któremu przewodniczy. Województwo śląskie może stać się konkurencyjnym regionem w porównaniu z podobnymi regionami, które znajdują się w Europie. Górnośląski Związek Metropolitalny liczy również, że województwo śląskie dzięki nowej ustawie zyska również w sferze gospodarczej, kulturalnej, naukowej, medycznej, czy chociażby sportowej.

Duże oczekiwania są też związane z możliwością przyspieszenia upowszechnienia innowacji, które są podstawą rozwoju. Zgodnie z zapisami ustawy związek będą stanowiły unię sąsiadujących ze sobą gmin, gdzie każda zamieszkiwana jest przez co najmniej dwa miliony mieszkańców. Istnieje kilka możliwości, które ostatecznie miasta wejdą w skład metropolii. Najbardziej prawdopodobne to dwa warianty. Wariat „mały” i „duży”. W pierwszym z nich w skład metropolii weszłoby 27 miast gdzie trzonem będą takie miasta jak: Bytom, Chorzów czy Dąbrowa Górnicza. W wariancie „dużym” w skład weszłoby 30 metropolii. W tym drugim rozważanym wariancie wejść do związku mogłoby również lotnisko Katowice. Port leży w Pyrzowicach, ok. 30 km od Katowic. W związku z tym w tym wariancie dodano by również takie miejscowości jak Pyrzowice właśnie, Myszkowice i Nową Wieś.

Metropolia będzie finansowana z budżetu państwa. Finansowanie zostanie uruchomione z początkiem 2018 roku. Pieniądze mają zostać przeznaczone na transport publiczny, kształtowanie ładu przestrzennego.